TMI ประชุมผู้ถือหุ้นปี 65
เดินหน้า COD โรงไฟฟ้าด่านช้าง ดันผลงานปีนี้ โตก้าวกระโดด

ดร.ธนู กุลชล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2565 จะเติบโตก้าวกระโดดในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามแผนกลยุทธ์ โดยเตรียมเปิดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กำลังผลิต 3 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 เพื่อผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในไตรมาส 2/2565 เมื่อรวมกับโรงไฟฟ้าเดิม 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าชีวภาพ จังหวัดสมุทรสาคร และโรงไฟฟ้าชีวภาพ จังหวัดชุมพร ส่งผลให้โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 5.4 เมกะวัตต์ สนับสนุนให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพเพิ่มมากขึ้น ช่วยขยับดันรายได้เพิ่มและกำไรเติบโตจากปีก่อน เพื่อให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้