logo

.
Home
ให้ใบแดงอย่างนี้ก็มีด้วยหรอ
News - Latest-News
Wednesday, 10 October 2012 10:42
ให้ใบแดงอย่างนี้ก็มีด้วยหรอ


ใช้หลอดไฟ GATA ซะก็จบ...

 
แบบเสนอสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ล่วงหน้า
Shareholder Meeting - 2013
Tuesday, 02 October 2012 00:00
แบบเสนอสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ล่วงหน้า

แบบส่งคำถามล่วงหน้าการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 download
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท download
แบบแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 download

 

Read more...
 
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
Shareholder Meeting - 2012
Monday, 01 October 2012 00:00

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ( ที่ 4จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) TMI พร้อมคณะผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1ประจำปี 2555 ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร

download

Read more...
 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
Shareholder Meeting - 2012
Wednesday, 23 May 2012 00:00

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ( ที่ 4จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) TMIพร้อมคณะผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร

download

Read more...
 
ประกาศการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
Shareholder Meeting - 2012
Wednesday, 04 April 2012 00:00

 

ประกาศการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TMI) จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

Read more...
 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 16 of 20
bottom

Copyright © 2010.TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC CO,.LTD.