TMI มอบโคมไฟถนนโซลาเซลล์ โรงเรียนวัดจำปา

นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ (คนที่ 2 จากขวา) เลขานุการบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI ผู้ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างและธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มอบโคมไฟถนนโซลาเซลล์ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่างให้แก่โรงเรียนวัดจำปา โดยมีนางสุรชา เขาแก้ว (คนกลาง) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดจำปา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็ว ๆ นี้