วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567
ณ โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2
เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร