logo

.
Home
"TMI" ประกาศแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริษัทคนใหม่
News - Latest-News
Friday, 21 August 2020 00:00

"TMI" ประกาศแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริษัทคนใหม่

: บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI ผู้นำธุรกิจออกแบบผลิต และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ประกาศแต่งตั้ง ดร.ธนู กุลชล กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

----------------

 

 
bottom

Copyright © 2010.TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC CO,.LTD.